Az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, a továbbiakban: GDPR) előírásainak megfelelően Kispéter László egyéni vállalkozó az alábbi tájékoztatást nyújta az általa üzemeltetett http://nyaradiphotography.hu/ honlappal (továbbiakban: honlap) kapcsolatosan folytatott adatkezelésről.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót annak érdekében, hogy megismerje hogyan kezeljük adatait.

Az érintett a honlap Kapcsolat fül alatti adatlapjának használatával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a vállalkozás Kapcsolat fül alatti adatlapján nem veheti fel a kapcsolatot a vállalkozással, tekintettel arra, hogy GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak. A megadott adatok valóságáért az érintett tartozik felelősséggel.

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a Kapcsolat fül alatti adatlapon kapcsolatfelvéte, csak akkor lehetséges, ha az érintett az adatait az Adatkezelő részére megadja.

1. Adatkezelő

 • Kispéter László egyéni vállalkozó
 • székhely: 8621 Zamárdi, Petőfi Sándor utca 76.
 • adószám: 67366778-1-34
 • E.V. nyilvántartási szám: 50126439
 • képviselő: Kispéter László; Nyárádi Adrienn
 • telefon: +36/20-295-2723
 • email: kispeter.laszlo@gmail.com

(továbbiakban: Adatkezelő)

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az Adatkezelőnél az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg a 2. pontban meghatározott adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben.

2. Érintett:

Azok a természetes személyek, akik a http://nyaradiphotography.hu/ oldalt felkeresik látogatják, használják, valamint akik a hivatkozott honlap Kapcsolat fül alatti adatlapját használják, az ott kötelezően előírt adataikat (név, e-mail cím) valamint nem kötelező adatokat (csomag, tárgy, üzenet) megadják.

3. Az adatkezelés jogalapja célja, időtartama, kezelt adatok köre

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi jogalapon, célokból és időtartamig kezeli:

Adatkezelés fajtájaAdatkezelés jogalapjaKezelt adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés időtartama
Személyes adatokAz érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) bek. a) pont)

-Név

-Email cím

Kapcsolatfelvétel céljaA felhasználó törlési kéréséig

A kötelezően megadandó adatok hiányában az Adatkezelő nem tudja az Érintett kérdését megválaszolni, időpontot ajánlani az ügyfélnek.

Kapcsolat fül alatti adatlap/űrlap adatszolgáltatása:

A felhasználó/Érintett önkéntes döntése alapján a kapcsolati űrlap kitöltésekor megadott adatok esetében az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelővel a kapcsolatot felvegye, egy adott szolgáltatás megrendelésének szándékáról tájékoztassa az Adatkezelőt vagy személyre szabott ajánlatot kaphasson az érintett érdeklődő. Az Adatkezelő az önkéntesen megadható adatokat csak a fent megjelölt célra használja fel, az adatokat harmadik félnek nem adja át.

Az űrlap kitöltése minden esetben önkéntes. A kapcsolati űrlapon ún. kötelezően kitöltendő mezők kitöltetlenül hagyása azt eredményezheti, hogy a felhasználó/érintett nem tudja elküldeni a levelet. Az adatok addig maradnak a rendszerben, míg azok törlését a felhasználó/érintett nem kezdeményezi. Azáltal, hogy az érintett kitölti a kapcsolati űrlapot, hozzájárul megadott adatai feldolgozásához.

4. Adatfeldolgozók

Adatkezelő az adatokat a weboldal üzemeltetése illetve statisztikai célból továbbíthatja az alábbi adatfeldolgozók részére.

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni, megőrizni és törölni. Az adatfeldolgozás során az adatokat az adatfeldolgozó munkavállalói ismerhetik meg.

Adatfeldolgozó neveAdatfeldolgozó címeAdatfeldolgozási tevékenységFeldolgozással érintett adatok
Kispéter László8621 Zamárdi, Petőfi Sándor utca 76.Webhosting tevékenységIP cím
Googlehttps://www.google.com/contact/?hl=huAnalytics és Remarketing használataIP cím

5. Adattovábbítás

Az Adatkezelő az adatokat harmadik személynek nem továbbítja.

6. A Weboldal használatával és működésével kapcsolatos technikai jellegű adatkezelés

A Kispéter László egyéni vállalkozó által üzemeltetett weboldalra való belépéssel, ha ezt az Érintett által használt böngésző beállítások engedik, vagy azt az Érintett az oldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyja, a weboldal automatikusan elmenthet információkat az Érintett számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről (táblagép, okostelefon, hordozható okos eszközök), illetve azon e célból ún. „sütiket” (cookie) vagy más hasonló programokat helyezhet el.

A süti egy olyan fájl, amely akkor kerül(het) a számítógépre vagy a böngészésre használt más eszközre, amikor a látogató egy weboldalt látogat meg. A sütik több funkcióval is rendelkeznek és több célra is felhasználhatók, így például:

 • információt gyűjtenek a látogatóról, illetve eszközéről,
 • megjegyzik a látogató egyéni beállításait,
 • felhasználásra kerülhetnek online tranzakciók igénybevételekor, vagy
 • felhasználásra kerülhetnek a honlapon és más weboldalakon található reklámtartalmak optimalizációjához.

Az Adatkezelő főként az ún. session cookies sütiket használja, melyek a böngésző bezárásakor azonnal törlődnek. Ezek a szövegformátumú fájlok személyes adatokat nem tartalmaznak. Ezenkívül az Adatkezelő használ olyak sütiket is, ún. permanent cookies-t, melyek több látogatás során használatosak. Ezek a sütik is kizárólag a Látogató IP címét tartalmazzák. Főleg ezek a Sütik biztosítják azt, hogy az Adatkezelő Weboldala barátságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb legyen. Ezeknek a fájloknak köszönhetően lehetséges például, hogy a honlapon megjelenjenek azok az információk, melyek a Látogató érdeklődésének felelnek meg. A sütik használatának célja az, hogy a böngészés a lehető legkényelmesebb legyen. A Látogató személyének azonosítása ezen Sütikkel nem lehetséges.

Természetesen a böngésző beállítható úgy is, hogy több látogatás alatt használt Sütiket a merevlemezre ne mentse el, azonban csak a sütik használatával használhatja ki és élvezheti teljes mértékben a Látogató a Weboldal egyes funkcióit. Ezért Adatkezelő javasolja, hogy a Sütiket a Látogató hagyja bekapcsolva.

A sütik megtekintése és törlése általában a webböngésző beállítások funkcióját választva bármikor lehetséges.

A Weboldal használatával az érintett hozzájárul a sütik rögzítéséhez, tárolásához és feldolgozásához a jelen pontban meghatározott módon és célokra.

A Weboldal a következő sütiket használja:

Süti neveCéljaAdatkezelés időtartamaSüti típusa
Consent

Növeli a felhasználó

számára a webes élményt,

a honlap gyorsabb működését

teszi lehetővé

10 évPermanent cookie
_gatGoogle Analytics követési cookieBöngésző bezárásáigSession cookie
_gidGoogle Analytics követési cookieBöngésző bezárásáigSession cookie
gaGoogle Analytics követési cookie729 napPermanent cookie

A cookie megkönnyíti a honlap használatát, elősegíti, hogy a honlap a látogatók számára webes élményt, hatékony információforrást jelentsen, biztosítja a honlap üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, a visszaélések megakadályozását és az oldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

A cookie a felhasználó által használt eszközről a következő adatot rögzítik:

 • a használt IP-cím
 • a böngésző típusa,
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (például típus, beállított nyelv),
 • a látogatás időpontja,
 • az előzőleg látogatott oldal címe,
 • a meglátogatott oldal, aloldal, használt funkció vagy szolgáltatás,
 • az oldalon töltött idő.

Amire a weboldal üzemeltetője használja a sütiket, illetve más hasonló programokat:

 • hogy megmondja Ön járt-e már honlapunkon, illetve, hogy milyen aloldalakat látogatott meg,
 • milyen funkciókat, szolgáltatásokat vett igénybe,
 • milyen információk után érdeklődött, vagy melyek azok, amelyek leginkább érdekelhetik Önt.

Azaz a sütiket alapvetően információ gyűjtésre használjuk fel a még jobb felhasználói élmény biztosítása és honlapunk fejlesztése céljából.

Jelenleg a honlapunk által használt harmadik fél általi sütik, illetve más hasonló program: a Google Analytics szolgáltatása (pl. remarketing, Google Display hálózati megjelenítési jelentések, a Google Analytics demográfiai és érdeklődési jelentései).

A Weboldal a következő sütiket használja:

A Weboldal alkalmazza a Google Analytics-et, a Google Inc. (“Google”) webelemző szolgáltatását. A Google Analytics ugyancsak sütik használatával működik, olyan szövegfájlokkal, amelyek az Érintett számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik a Weboldal használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a Weboldal látogatója által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére kerülnek át az USA-ba, és ott is tárolódnak. Azonban az érintett IP-címe előzőleg rövidített formában kerül át, amennyiben az az Európai Unió tagállamában található, vagy más olyan államéban, amely az Európai Gazdasági Régióról szóló Egyezmény aláírója. Csak különleges esetekben kerül át a teljes IP-cím az USA-beli Google szerverre, és kerül sor ott a rövidítésre. A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a Weboldal érintett által történő használatát, hogy az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő, és további szolgáltatásokat nyújtson a Weboldal működtetőjének a weboldalhasználatával kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül az Érintett böngészőjéről átküldött IP-címet nem kombinálják más Google-adatokkal.  A sütik tárolását az Érintett megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával.

A Google által az Analytics szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelésről bővebben itt tájékozódhat.

A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el.

Az érintett böngészője beállításával letilthatja a sütik használatát, azonban ebben az esetben nem tudja kihasználni a Weboldal összes funkcióját.

7. Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek

 1. Tájékoztatás: Az Érintetteknek joga van tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatai kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e.

 2. Az Érintett hozzáférési joga:. Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférni.

Az Érintett jogosult továbbá hozzáférni azokhoz az információkhoz is, melyeket jelen tájékoztató tartalmaz.

 1. Helyesbítéshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.

 2. Törléshez (“elfeledtetéshez”) való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Törlési kérelem esetén az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adatkezelésnek mi a pontos jogalapja (van-e a hozzájáruláson kívül más jogalapja), és ha a törlés feltételei fennállnak törli az adatokat. Törlés esetében az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy mindazok töröljék az adatokat, akikhez az adat az Adatkezelőn keresztül eljutott.

 3. Az adatkezelés korlátozásához való jog: az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje, ha vitatja az adatkezelés pontosságát, jogellenes adatkezelés esetén az adatok törlését ellenzi, az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatra de az érintett igényli azokat jogérvényesítés céljából, vagy az érintett a tiltakozási jogával ért az adatkezelés ellen. A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő az Érintettet előzetesen tájékoztatja. Az Adatkezelő tájákoztatja valamennyi címzetett a korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték.

 4. Adathordozhatósághoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket másik adatkezelőnek továbbítsa (vagy továbbíttassa az adatekezlővel ha ez technikailag megvalósítható). Ez a jog abban az esetben illeti meg az Érintetette, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 5. Tiltakozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen, ha az közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), legfeljebb azonban 30 napon belül az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a kért tájékoztatást, illetve a hozzájárulás visszavonása esetén törli az adatokat. Az Adatkezelő helyesbítés, törlés esetén minden olyan címzettet tájékoztat, akivel az adatot közölték.

Ha az Adatkezelő az érintett kérésének nem tud eleget tenni, erről az Érintettet 30 napon belül tájékoztatja.

 1. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok

Az Érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotáson is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:

 1. Az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
 2. Jogszabály lehetővé teszi,
 3. Az Érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.

A fent említett 1. és 3. esetekben az Érintett jogosult:

 • emberi beavatkozást kérni,
 • álláspontját kifejezni,
 • a döntéssel szemben kifogást benyújtani.

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Jogorvoslat:

 • Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Felügyeleti Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

www.naih.hu,

 • Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban vagy 3 hónapon belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az Érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni.

 • Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az Érintett az Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/-feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.

A pert az Érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani.

 • Kártérítéshez való jog

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Az adatfeldolgozó azonban cask akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól, vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.

Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és a pontos adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatvédelmi tájékoztató tartalma minden évben felülvizsgálatra kerül az Adatkezelő által.

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2018.május 25. napjától hatályos.